Torturowani on-line: Torturowanych:
 

CELE

KATOSTWA NYSKIEGO

 • Odtwarzanie historii profesji kata na przestrzeni wieków XIII-XVIII w Europie;
 • Odtwarzanie miejsc związanych z działalnością dawnego urzędu kata: w Nysie, Otmuchowie , Paczkowie, na terenach dawnego biskupiego księstwa nyskiego (także w Czechach) oraz wszędzie tam, gdzie mnie zaproszą;
 • Wytwarzanie replik narzędzi tortur i akcesoriów związanych z działalnością „Katostwa Nyskiego” i „kata” Jurko z Nysy;
 • Organizacja imprez plenerowych i widowisk – przedstawiających historię kata, na które składają się: pokazy narzędzi katowskich, scenek rodzajowych - w tym inscenizacji kar i tortur, kar śmierci oraz katowskie konkursy dla turystów;
 • Organizowanie katowskich imprez kulturalnych, spotkań, wystaw, kiermaszów, prelekcji, wykładów, itp.;
 • Ochrona nyskiego dziedzictwa kulturowego i ochrona dóbr kultury i tradycji;
 • Propagowanie kultury i turystyki w Nysie, na terenie Ziemi Nyskiej, w Polsce i poza jej granicami;
 • Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Nyskiej;
 • Popularyzowanie historii Nysy, Ziemi Nyskiej i wiedzy na temat nyskich, otmuchowskich i paczkowskiego kata;
 • Współdziałanie z instytucjami i organizacjami Ziemi Nyskiej, Bractwami Rycerskimi oraz innymi organizacjami na terenie Polski i poza jej granicami;
 • - Działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

kat Jurko z Nysy