Torturowani on-line: Torturowanych:
 

SENTENCJE

Przytoczę tu kilka sentencji łacińskich związanych z katem, a więc także wzięte z mieczy katowskich.

 • Bóg przebacza, Ja nie – Deus ignoscit Ego numquam (na moim mieczu katowskim);
 • Całe życie jest katownią - Omnis Vita supplicjum Est;
 • I słowo ciałem się stało - Et verbumb Caro factumb Est (na mieczu katowskim z Nysy z 1706 roku);
 • Kara jest towarzyszką winy - Culpore comes poena Est;
 • Każdy człowiek kłamcą - Omnis homo mendax;
 • Kłamca powinien mieć dobrą pamięć - Mendacem memorem esse oportet;
 • Na siłę wolno siłą odpowiadać – Vim vi repellere licet;
 • Najwyższe prawo, to najwyższa niesprawiedliwość - Summum ius, summa iniura;
 • Nie zabijaj - Noli occidere;
 • Niech i dziś wszyscy wiedzą, z kim mają do czynienia - Et hodie omnes sciant, quocum agant;
 • Niech wszyscy wiedzą, z kim mają do czynienia - Utinam omnes sciant, quocum agant;
 • Nieznajomość prawa szkodzi - Ignorantia iuris nocet;
 • Po śmierci wolność - Post mortem libertas;
 • Przyznanie się do winy jest królową dowodów - Confessio regina probationem Est;
 • Śmierć przynosi wolność - Mors libertatem reddit;
 • Śmierć puka jednako - Aequo pulsat pede;;
 • Uważaj, jestem katem - Attende, Carnifex sum (sentencja wybrana dla mnie);
 • Zwyciężyć lub umrzeć – Vincere aut Mori;

Zebrał: kat Jurko z Nysy

wróć