Torturowani on-line: Torturowanych:
 

ZWRORY i CYTATY

Kat, jako osoba negatywnie postrzegana, wpisała się do literatury i potocznej mowy poprzez różne zwroty, powiedzenia i obelżywości. Osoby które chciano zelżyć i poniżyć, stosowano wobec nich takie wyzwiska jak: kat, butel, szargarz, rakarz, hycel, oprawca, szelma, smażygnat, szubienicznik, wisielec, a chcąc dodatkowo wzmocnić owe wyzwisko dodawano przedrostek „arcy”. Przytoczę tu kilka zwrotów związanych z katem, które wpisane są w literaturę, a także często wypowiadane przez nas.

Zebrał: kat Jurko z Nysy

ZWROTY

 • „By przed katowskim nie zbladnąć obuchem.” – Adam Mickiewicz;
 • „Byś miał i burmistrza brata. Ruszysz li tu, osrasz kata.”;
 • „Cztery chłopy szlamowane, guzowate, wąsate, jako Katy.”;
 • „Czy go tu kaci nanieśli.”;
 • „Daj go katu.”;
 • „Godni kata szubienicznicy.”;
 • „Jako mistrz z miotłą tak sumiennie stoi, nad przyrodzeniem, gdy się miotły boi.”;
 • „Kat ci go wie.”;
 • „Kat go nadał.”;
 • „Kat jemu rzekł, o sekundę dla milczenia umrzeć chcesz, rzadszej mów, a żyw będziesz.”;
 • „Kat morderca.”;
 • „Kazano katowi z szerszunkiem na plac wystąpić.”;
 • „Ki kat.” (zamiast „Ki diabeł.”);
 • „Kat – ostatni urząd.”;
 • „Nędzny świat, sroższy niźli kat.”;
 • „Niech go kaci porwą.”;
 • „Nieprzyjaciel stał, jak kat z powrozem nad Persami.”;
 • „Pal go kat.”;
 • „Pal sześć.”;
 • „Pieczesz mnie kacie.”;
 • „Pleść jak na mękach.”;
 • „Plecie jak Piekarski na mękach.”;
 • „Sumienie gorsze kata.”;
 • „Tam do kata.”;
 • „Ty łżesz niecnotliwy człowiecze, złodzieju, kacie, hyclu coś psy bił”;
 • „Zaś nie widomy odmienności świata? Dziś mamy z niego ojca, jutro kata”;
 • „Zdrajca, katowskiego godny miecza.”;
 • „Nie miło złodziejowi na szubienicę patrzeć.”;

CYTATY

 • „Dla kata „człowiek” nie jest abstrakcją” – Aleksander Kumor;
 • „Głowa do góry - rzekł kat, zarzucając stryczek” – Stanisław Jerzy Lec;
 • „Kat jest równy ludożercy: obaj zabijają, żeby jeść” – Gomez de la Serna;
 • „Kat ma zawsze złą reputację” - Franz Kafka;
 • „Kat to też król. Tyle tylko, że od śmierci’ – Tadeusz Nowak;
 • „Któż by wtedy zbrodniarzy wieszał czy ścinał? Jeśli zbrodniarze nie mają być bezkarnie, musi być kat z urzędu
 • ustanowiony” – A. Frycz Modrzewski;
 • „Ze strony tedy urzędu swojego kat gdyż przed światem ani przed Bogiem nic nie grzeszy, zelżywości nie ma żadnej i z
 • kościoła chrześcijańskiego dla tego nie ma być wyrzucon” – Bartłomiej Groicki;
 • „Zważywszy na słabość mojego ramienia, nie mógłbym nigdy zostać katem” – Henri Michaux;
 • „Życie obdarza nas wystarczającą liczbą katów, żeby nie być sobie Torquemadą” - Carlos Ruiz Zafón;

Źródła;
1. http://cytaty.wieszjak.pl/aforyzmy/128/kat.html
2. Encyklopedia Staropolska Z. Glogera, t IV, warszawa 1978;