Torturowani on-line: Torturowanych:
 

HISTORIA URZĘDU KATA

Ostatnia aktualizacja -

Mistrz Małodobry: Jurgens in Neisse (z Nysy)

- Executioner, Hangman (ten co wiesza), Headsman (ten co ścina). Katów londyńskich zwano również: Jack Ketch, Lord Szubienicy, Wykonawca Prawa, Strażnik Sznura, Pan Przeznaczenia, Skręcający Kark - 2). str.110;

- Krvnik;

- Kat;

- Bøddel, Skarpretter;

- Ekzekutisto;

- Bourreau, Exécuteur.

- Δήμιος (dhímios);

- Verdugo (najczęściej występuje w dokumentach), a także Torturador, Ejecutor de la justicia;

- 死刑執行人 (shikeishikkōnin);

- Carnifex(najczęściej występuje w dokumentach), Executores, Executor iustitiae, Hecel, Lictor, Lictores, Magister justitiae, Magister iudicii, Magister tortor, Suspensor, Tortur;

- Scharfrichter, Nachrichter, nazwy najczęściej występujące w dokumentach, a także Scharf und Nachrichter, rzadziej występuje nazwa Henker4str.103, Schwertdiener - pol. Sługa miecza;

- Kat, Mistrz, Małodobry, Mistrz Małodobry, Mistrz Sprawiedliwości, Mistrz Świętej Sprawiedliwości nazwy najczęściej występuje w dokumentach, a także Butel, Egzekutor, Sługa miecza - Schwertdiener, Miejski ścinacz, Oprawca, Siepacz, Ścinacz, Skruch (w polskiej gwarze złodziei z XVI w.), Wieszacz;

- Палач (czyt. pałacz), najczęściej występuje w dokumentach, a także Экзекутор (czyt. egziekutor), Mучитель (czyt. Muczitiel’);

- Călău;

- Kat;

- Кат;

- Carnefice, najczęściej występuje w dokumentach;


1. http://pl.wiktionary.org/wiki/kat ;

2. Katowska profesja w Świerzawie i Złotoryi w drugiej połowie XVII i XVIII wieku – dr D. Wojtucki, „Pomniki dawnego prawa”, zeszyt 11-12, Wrocław – wrzesień-grudzień 2010, strony 52-67;;

3. Instytucja kata na przykładzie Ząbkowic od XVII do XVIII wieku – dr D. Wojtucki, „Ziemia Ząbkowicka"-Studia historyczne, Ząbkowice Śląskie 2009, strony 21-31;;

4. Rzemiosło katowskie w nowożytnej Legnicy – dr D. Wojtucki, „Szkice legnickie", t. XXXI PL ISSN 0137-5326, strona 103;;

AMULETY i REKWIZYTY KATOWSKIE


 • 1). Rzemiosło katowskie w nowożytnej Legnicy. - dr Daniel Wojtucki, Szkice legnickie, t.XXXI, Wrocław (str. 115);

  Dzisiaj dla większości ludzi, „Katownia” jest miejscem wykonywania okrutnych i nieludzkich tortur przez kata - jako miejsce pracy kata, a nie jako dom czy mieszkanie. Jest to zupełnie bardzo błędne pojęcie i znaczenie. Miejscem wykonywania pracy kata - tortur była ZAWSZE „Izba Tortur”!!! najpoprawniej jest określać terminem „KATOWNIA” , niem. lub . , - niem. , ros. . Dawniej kaci dość często zmieniali miejscowości, w poszukiwaniu lepszego życia i z zarobków, toteż kupowali, wynajmowali lub sprzedawali swoje katostwa. . Tego rodzaju obiekty znajdują się jeszcze do dzisiaj i stanowią dodatkową atrakcję turystyczną tych miejscowości, ale zmieniło się natomiast ich przeznaczenie. Będę takie obiekty wyszukiwał i zamieszczał je na tej zakładce.

  • Katownia w Nysie niestety nie istnieje. – Znajdowała się poza dawnym miastem, a w XVIII w. (ok. 1740 r.), za rzeką Nysą Kłodzką, tuż poza obrębem obwałowań miejskich dzielnicy „Fridrichstadt”, w rejonie pobliskiej Reduty Kapucyńskiej z lat 1743-1746, a dzisiaj na terenie byłej Fabryki Samochodów Dostawczych. Przed rozbudową zakładu, biegła tamtędy niebrukowana uliczka, która łączyła się z dzisiejszą uliczką Prądzyńskiego i Wincentego Kadłubka i przy niej był właśnie nyski „Dom Kata”. Tą uliczkę zlikwidowano i oddano pod teren rozbudowy FSD pod koniec lat 60-tych. W młodości chodziłem nią, ale nie pamiętam, aby przy niej stał jakiś budynek. ;
  • Zapewniam, że naprawdę solidnie kończyli wówczas remont! W jego wnętrzach są 4 pokoje, a władze miasta umieścili w nim „CIT” - „Centrum Informacji Turystycznej” oraz miejską „Izbę pamięci", w której oprócz stałej ekspozycji historycznych eksponatów, pamiątek i archiwalnych materiałów na temat Paczkowa, będą mogły odbywać się cykliczne – różne wystawy. Jedno pomieszczenie na piętrze będzie „Izbą katowską", w której urządzone będzie mieszkanie kata. W przydomowym ogrodzie, ma być urządzony „Plac hańby", z przeróżnymi - dużymi machinami kar i tortur, które kat będzie turystom je opisywał i na żywo będzie przesłuchiwał chętnych wrażeń turystów. Na początku, w tym domu katem będę urzędował Ja - monopolista na terenie powiatu nyskiego w XXI wieku, niczym mój poprzednik z XVII wieku, Georg Hillebrandt, z inkwizytorem Waldemarem. Bardzo ciężko pracowałem na swą katowską pozycję - od 2000 r. To mnie bardzo cieszy i satysfakcjonuje, gdyż udało mi się zrealizować moje cele i założenia - by być tak znanym katem jak wspomniany już Georg Hillebrandt – tylko że nie okrutnym, a raczej śmiesznym. Jego uroczyste otwarcie odbyło się , z udziałem Burmistrza Paczkowa, który trzykrotnym stuknięciem katowskiego miecza w klamkę drzwi głównych, uroczyście go otworzył i oddał go we władanie prawowitemu właścicielowi - czyli mnie, dzisiejszemu opiekunowi. Razem z Inkwizytorem Generalnym na Śląsk - Waldemarem z Bolkowa, na „Placu hańby", urządziliśmy wystawę narzędzi kar, tortur i egzekucji. Trochę poszaleliśmy z odwiedzającymi paczkowianami i turystami. Mieliśmy naprawdę pełne ręce roboty - co nas bardzo cieszyło!


   1. – Historia tortur i egzekucji. Od wczesnych cywilizacji przez średniowiecze po współczesność. - Jean Kelleway, ELIPSA, Poznań 2009;

  • 2. – Rzemiosło katowskie w Lubaniu od II połowy XVI do końca XVIII w. - Daniel Wojtucki, Rocznik jeleniogórski, t. XXXVII, Jelenia Góra 2009;

   3. – mapa Nysy z 1758 r. - ze zbiorów prywatnych dr Daniela Wojtuckiego;

   4, 5, 6. – Niegodne rzemiosło. - H. Zaremska, str. 28;

   7. – http://visitopolskie.pl/pl/objects/details/id,4086/m,Paczkow/t,Dom-Kata-w-Paczkowie.html;