Torturowani on-line: Torturowanych:
 Pragnę na tej stronie spróbować odtworzyć „Wielki Poczet Katów” - tych historycznych, z całej Europy, ze znanych mi źródeł oraz odtwórców tej profesji w Bractwach Rycerskich - nie tylko w Polsce. Temat jest dość trudny, ale i wyzywający do działania. Wymaga to jednak długich poszukiwań, poświęcenia oraz dużo czasu, którego mi stale brakuje. Myślę, że w tym temacie, zwłaszcza w odtwórstwie brackich postaci kata na pewno mi pomożecie - to niejako też Wasza promocja! Strona będzie aktualizowana na bieżąco.

kat Jurko z Nysy

historyczny odtwórców

Strona w budowie i będzie uruchomiona dopiero po sezonie rycerskim!